Anında Görüntü!

Quantum üniteleri standart olarak aşağıdaki konularda çalışmaya hazır ve kurulumu tamamlanmış halde teslim edilmektedir:

  1. ARKEOJEOFİZİK: Kentsel / Kırsal alanlarda her türlü arkeolojik yapı ve eserlerin tam derinlik ve lokasyonlarının haritalanması,
  2. Kentsel ortamlarda her türlü gömülü tesisatın (atık su, yağmur suyu, içme suyu boruları, kablolar, vb.) haritalanması,
  3. Yeraltı jeolojik birimlerinin sınırları ve geometrileriyle haritalanması (Stratigrafi),
  4. Zeminlerin su içeriklerinin, faylanma / deformasyon zonlarının haritalanması,
  5. Yeraltı suyu haritalanması,
  6. Gömülü madenlerin (krom, mermer, kömür, vb.) haritalanması
  7. Tesisat kaçak noktalarının ayrıntılı belirlenmesi

 

Quantum 3 frekansta aynı anda çalışan jeoradar